Užsienio patirties perteikimas ir sporto specialistų kvalifikacijos tobulinimas dirbant su raidos sutrikimų turinčiais vaikais

Užsienio patirties perteikimas ir sporto specialistų kvalifikacijos tobulinimas dirbant su raidos sutrikimų turinčiais vaikais

VšĮ Švietimo pagalbos projektai inicijavo ir 2022-2023 m. sėkmingai įgyvendino Sporto rėmimo fondo bendrai finansuojamą projektą, skirtą sporto specialistų, plaukimo trenerių, dirbančių ar norinčių dirbti su raidos sutrikimų turinčiais vaikais, kvalifikacijos tobulinimui bei užsienio patirties perteikimui, siekiant kokybiškų paslaugų plėtros.…

 Projektas „Fizinių gebėjimų ugdymas raidos sutrikimų turintiems vaikams“, 2022 m.

Projektas „Fizinių gebėjimų ugdymas raidos sutrikimų turintiems vaikams“, 2022 m.

VšĮ Švietimo pagalbos projektai inicijavo ir sėkmingai įgyvendino Sporto rėmimo fondo bendrai finansuojamą projektą „Fizinių gebėjimų ugdymas raidos sutrikimų turintiems vaikams“.  Projektu buvo siekiama sudaryti sąlygas autizmo ir kitų raidos sutrikimų turintiems vaikams įgyti trūkstamų fizinių gebėjimų, mokytis plaukti, taikant…

 Projektas „Elgesio korekcijos metodų taikymas dirbant su vaikais, turinčiais raidos sutrikimų“ 2020 – 2021 m.

Projektas „Elgesio korekcijos metodų taikymas dirbant su vaikais, turinčiais raidos sutrikimų“ 2020 – 2021 m.

Projektu siekiama ugdyti tėvų ir specialistų gebėjimus efektyviai taikyti elgesio korekcijos ir socialinių įgūdžių ugdymo metodus dirbant su vaikais, turinčiais raidos sutrikimų. Projekto įgyvendinimo metu numatyta organizuoti praktinius mokymus tėvams ir specialistams, dirbantiems su raidos sutrikimų turinčiais vaikais, kuriuose dalyvaus…

 Projektas „Sporto specialistų, dirbančių su raidos sutrikimų turinčiais vaikais, kvalifikacijos tobulinimas“ 2020 – 2021 m.

Projektas „Sporto specialistų, dirbančių su raidos sutrikimų turinčiais vaikais, kvalifikacijos tobulinimas“ 2020 – 2021 m.

Sporto paslaugų prieinamumas dar nėra pakankamai išplėtotas ir prieinamas raidos sutrikimų ir autizmo spektro sutrikimą turintiems vaikams, sporto specialistai stokoja specifinių žinių ir įgūdžių. Projekto tikslas- ugdyti šalies specialistų, vykdančių ir organizuojančių sportines veikas, žinias bei gebėjimus, reikalingus darbui su…

 Projektas „Sporto paslaugų plėtra autizmo spektro ir kitų raidos sutrikimų turintiems vaikams“ 2020-2021 m.

Projektas „Sporto paslaugų plėtra autizmo spektro ir kitų raidos sutrikimų turintiems vaikams“ 2020-2021 m.

Projekto tikslas- teikti raidos sutrikimų turintiems vaikams pilnavertes fizinį aktyvumą skatinančias paslaugas, visapusiškai pritaikytas šių vaikų poreikiams bei ugdyti raidos sutrikimų turinčių vaikų fizines galias, mokyti juos plaukti, formuoti pozityvias raidos sutrikimų turinčių vaikų nuostatas fizinio aktyvumo atžvilgiu, didinti motyvaciją…