Projekto metu 20 autizmo ir kitų raidos sutrikimų turinčių vaikų 2 mėnesius dalyvaus individualiuose fizinių gebėjimų ugdymo užsiėmimuose pagal visapusiškai jų poreikiams pritaikytą programą. Užsiėmimai vyks š. m. balandžio- gegužės mėn. Vilniuje. Viso numatyta suorganizuoti 160 individualių užsiėmimų.

Projektas bendrai finansuojamas Vilniaus miesto savivaldybės lėšomis. Projektui skirtas Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto finansavimas- 2000 eur.