Užsienio patirties perteikimas ir sporto specialistų kvalifikacijos tobulinimas dirbant su raidos sutrikimų turinčiais vaikais

Užsienio patirties perteikimas ir sporto specialistų kvalifikacijos tobulinimas dirbant su raidos sutrikimų turinčiais vaikais

Projektu „Užsienio patirties perteikimas ir sporto specialistų kvalifikacijos tobulinimas dirbant su raidos sutrikimų turinčiais vaikais“, atsižvelgiant į augantį raidos ir autizmo spektro sutrikimą turinčių vaikų skaičių, jiems pritaikytų sporto paslaugų trūkumą, personalo kompetencijos spragas, siekiama tobulinti sporto specialistų, plaukimo trenerių…

 Projektas „Fizinių gebėjimų ugdymas raidos sutrikimų turintiems vaikams“, 2022 m.

Projektas „Fizinių gebėjimų ugdymas raidos sutrikimų turintiems vaikams“, 2022 m.

Projekto tikslas- sudaryti sąlygas projekte dalyvaujantiems raidos sutrikimų turintiems vaikams įgyti trūkstamų fizinių gebėjimų, išmokti plaukti, taikant sutrikimą atitinkančius darbo metodus bei didinti šeimų, auginančių raidos sutrikimų turinčius vaikus, pozityvias nuostatas ir įsitraukimą į aktyvias fizines veiklas. Projekto įgyvendinimo metu…

 Projektas „Elgesio korekcijos metodų taikymas dirbant su vaikais, turinčiais raidos sutrikimų“ 2020 – 2021 m.

Projektas „Elgesio korekcijos metodų taikymas dirbant su vaikais, turinčiais raidos sutrikimų“ 2020 – 2021 m.

Projektu siekiama ugdyti tėvų ir specialistų gebėjimus efektyviai taikyti elgesio korekcijos ir socialinių įgūdžių ugdymo metodus dirbant su vaikais, turinčiais raidos sutrikimų. Projekto įgyvendinimo metu numatyta organizuoti praktinius mokymus tėvams ir specialistams, dirbantiems su raidos sutrikimų turinčiais vaikais, kuriuose dalyvaus…

 Projektas „Sporto specialistų, dirbančių su raidos sutrikimų turinčiais vaikais, kvalifikacijos tobulinimas“ 2020 – 2021 m.

Projektas „Sporto specialistų, dirbančių su raidos sutrikimų turinčiais vaikais, kvalifikacijos tobulinimas“ 2020 – 2021 m.

Sporto paslaugų prieinamumas dar nėra pakankamai išplėtotas ir prieinamas raidos sutrikimų ir autizmo spektro sutrikimą turintiems vaikams, sporto specialistai stokoja specifinių žinių ir įgūdžių. Projekto tikslas- ugdyti šalies specialistų, vykdančių ir organizuojančių sportines veikas, žinias bei gebėjimus, reikalingus darbui su…

 Projektas „Sporto paslaugų plėtra autizmo spektro ir kitų raidos sutrikimų turintiems vaikams“ 2020-2021 m.

Projektas „Sporto paslaugų plėtra autizmo spektro ir kitų raidos sutrikimų turintiems vaikams“ 2020-2021 m.

Projekto tikslas- teikti raidos sutrikimų turintiems vaikams pilnavertes fizinį aktyvumą skatinančias paslaugas, visapusiškai pritaikytas šių vaikų poreikiams bei ugdyti raidos sutrikimų turinčių vaikų fizines galias, mokyti juos plaukti, formuoti pozityvias raidos sutrikimų turinčių vaikų nuostatas fizinio aktyvumo atžvilgiu, didinti motyvaciją…