Projektas „Rasos Aškinytės knygos leidyba“

Projektas „Rasos Aškinytės knygos leidyba“

Projekto metu numatyta parengti ir išleisti rašytojos Rasos Aškinytės knygą vaikams „Tikra istorija apie piratą“. Knygelė bus pritaikyta specialiųjų poreikių turintiems vaikams, ypač turintiems kalbos ir komunikacijos sutrikimų. Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2022 m. kovo- gruodžio mėn. Projektą iš dalies finansuoja…

 Užsienio patirties perteikimas ir sporto specialistų kvalifikacijos tobulinimas dirbant su raidos sutrikimų turinčiais vaikais

Užsienio patirties perteikimas ir sporto specialistų kvalifikacijos tobulinimas dirbant su raidos sutrikimų turinčiais vaikais

Projektu „Užsienio patirties perteikimas ir sporto specialistų kvalifikacijos tobulinimas dirbant su raidos sutrikimų turinčiais vaikais“, atsižvelgiant į augantį raidos ir autizmo spektro sutrikimą turinčių vaikų skaičių, jiems pritaikytų sporto paslaugų trūkumą, personalo kompetencijos spragas, siekiama tobulinti sporto specialistų, plaukimo trenerių…

 Projektas „Fizinių gebėjimų ugdymas raidos sutrikimų turintiems vaikams“, 2022 m.

Projektas „Fizinių gebėjimų ugdymas raidos sutrikimų turintiems vaikams“, 2022 m.

Projekto tikslas- sudaryti sąlygas projekte dalyvaujantiems raidos sutrikimų turintiems vaikams įgyti trūkstamų fizinių gebėjimų, išmokti plaukti, taikant sutrikimą atitinkančius darbo metodus bei didinti šeimų, auginančių raidos sutrikimų turinčius vaikus, pozityvias nuostatas ir įsitraukimą į aktyvias fizines veiklas. Projekto įgyvendinimo metu…

 Projektas „Elgesio korekcijos metodų taikymas dirbant su vaikais, turinčiais raidos sutrikimų“ 2020 – 2021 m.

Projektas „Elgesio korekcijos metodų taikymas dirbant su vaikais, turinčiais raidos sutrikimų“ 2020 – 2021 m.

Projektu siekiama ugdyti tėvų ir specialistų gebėjimus efektyviai taikyti elgesio korekcijos ir socialinių įgūdžių ugdymo metodus dirbant su vaikais, turinčiais raidos sutrikimų. Projekto įgyvendinimo metu numatyta organizuoti praktinius mokymus tėvams ir specialistams, dirbantiems su raidos sutrikimų turinčiais vaikais, kuriuose dalyvaus…