VšĮ Švietimo pagalbos projektai teikiamų paslaugų vaikams su raidos sutrikimais kokybės gerinimas

VšĮ Švietimo pagalbos projektai teikiamų paslaugų vaikams su raidos sutrikimais kokybės gerinimas

Projekto „VšĮ Švietimo pagalbos projektai teikiamų paslaugų vaikams su raidos sutrikimais kokybės gerinimas“ tikslais siekiama sustiprinti įstaigos potencialą, gerinti veiklos kokybę bei sudaryti sąlygas paslaugų raidos sutrikimų turintiems vaikams plėtrai. Įgyvendinant projektą numatyta sukurti įstaigos teikiamų paslaugų stebėsenos bei įsivertinimo…

 Raidos sutrikimų turinčių vaikų fizinio aktyvumo paslaugų plėtra savivaldybėse

Raidos sutrikimų turinčių vaikų fizinio aktyvumo paslaugų plėtra savivaldybėse

Projektu siekiama nacionaliniu mastu didinti nemokamų sporto paslaugų prieinamumą raidos sutrikimų turintiems vaikams savo gyvenamojoje vietovėje, užtikrinti jų reguliarų dalyvavimą fizinio aktyvumo užsiėmimuose ne mažiau kaip 2 k. per savaitę, tobulinti sporto specialistų kvalifikaciją, institucijų pasirengimą. Negalią turintys vaikai dalyvaus…

 Autizmo sutrikimą turintiems vaikams ir jų tėvams- daugiau galimybių sportuoti

Autizmo sutrikimą turintiems vaikams ir jų tėvams- daugiau galimybių sportuoti

Projekto tikslas- sudaryti sąlygas projekte dalyvaujantiems autizmo ir kitų raidos sutrikimų turintiems vaikams įgyti trūkstamų fizinių gebėjimų, taikant sutrikimo ypatumus atitinkančius inovatyvius darbo metodus bei didinti šeimų, auginančių raidos sutrikimų turinčius vaikus, pozityvias nuostatas ir įsitraukimą į aktyvias fizines veiklas.…

 Vilnieti, sugrįžk į ritmą!

Vilnieti, sugrįžk į ritmą!

Vilniaus miesto gyventojus kviečiame dalyvauti projekte „Vilnieti, sugrįžk į ritmą“! Fizinio aktyvumo ir sveikatos stiprinimo programa „Vilnieti, sugrįžk į ritmą“, skirta paskatinti įvairaus amžiaus suaugusiuosius sportuoti savarankiškai naudojant išmaniąsias technologijas, pokovidinio sindromo simptomams lengvinti. Tęsdami praėjusiais metais pradėtą ir didelio…

 Raidos sutrikimų turinčių vaikų ir jų šeimų psichinės ir fizinės sveikatos stiprinimas

Raidos sutrikimų turinčių vaikų ir jų šeimų psichinės ir fizinės sveikatos stiprinimas

Projektas „Raidos sutrikimų turinčių vaikų ir jų šeimų psichinės ir fizinės sveikatos stiprinimas“ bendrai finansuojamas Vilniaus miesto savivaldybės Visuomenės sveikatos priemonių rėmimo lėšomis. Projekto metu 20 vaikų dalyvauja individualiuose fizinio aktyvumo užsiėmimuose 4 mėnesius, bus suorganizuoti 2 seminarai tėvams, auginantiems…

 Geriausia fizinio ugdymo pamoka

Geriausia fizinio ugdymo pamoka

VšĮ Švietimo pagalbos projektai įgyvendindama švietimo prieinamumo didinimo iniciatyvas kviečia ugdymo įstaigas dalyvauti konkurse „Geriausia fizinio ugdymo pamoka“. Konkursu siekiama paskatinti  ugdymo įstaigas atnaujinti fizinio ugdymo pamokų turinį ir metodus, taikyti įvairesnes vaikų fizinių  gebėjimų lavinimo priemones, įtraukti specialiųjų poreikių…