Apie mus

Suteikiame galimybes visapusiškam tobulėjimui

VŠĮ Švietimo pagalbos projektai plėtoja psichosocialinę negalią turinčių asmenų neformalųjį švietimą, įgyvendina  programas, skirtas ugdyti raidos sutikimų turinčių vaikų sportinius ir socialinius gebėjimus, tobulina pedagogų, sporto specialistų kvalifikaciją, rengia metodinius leidinius, įgyvendina visuomenės toleranciją skatinančias iniciatyvas.

Verta žinoti

Kodėl mes?

Patirtis

Mūsų programose jau dalyvavo daugiau kaip 200 raidos sutrikimų turinčių vaikų, kvalifikaciją tobulino daugiau kaip 400 pedagogų, sporto specialistų, parengėme metodinių priemonių, video pamokų ciklų. Nuolatos tobuliname savo kvalifikaciją, aktyviai bendradarbiaujame su šalies ir užsienio partneriais.

Modernios sporto programos

Raidos sutrikimų turintys vaikai sportuoja pagal individualizuotas, pozityvaus elgesio pastiprinimo principais pagrįstas, nuolatos atnaujinamas programas, jie supažindinami su įvairių sporto šakų pradmenimis, mokomi plaukti.

Pritaikyta aplinka

Sporto užsiėmimuose dirbama mažose grupėse ar individualiai, pritaikyta struktūruota aplinka, taikoma vizualinė pagalba, naudojama nauja sportinė įranga, pasitelkiamos interaktyvios skaitmeninės priemonės.

Kvalifikuoti specialistai

Vaikams padeda kvalifikuoti sporto specialistai, kineziterapeutai, apmokyti dirbti su raidos sutrikimų turinčiais vaikais, pasitelkiami psichologai – elgesio modeliavimo specialistai.

Susipažinkite su

Mūsų komanda

Ilona Totoraitė

VŠĮ “Švietimo pagalbos projektai” įkūrėja ir vadovė, politikos mokslų magistrė. Ilgametė edukacinių, kvalifikacijos tobulinimo projektų ir programų rengėja. Šiuo metu plėtoja sportines iniciatyvas, skirtas sutrikusios raidos vaikų ugdymui, kuriose dalyvauja daugiau kaip 200 vaikų.

Karina Vnukova

Lengvaatletė, lengvojo kultūrizmo ir fizinio rengimo trenerė. Daugkartinė Lietuvos šuolio į aukštį rekordininkė, 2008 m. Pekino olimpinių žaidynių dalyvė. Penkerius metus dirba su specialiųjų poreikių turinčiais vaikais, kuria ir įgyvendinan jiems pritaikytas sporto programas.

Ingrida Černiauskienė

Klinikinės psichologijos magistrė. Aštuonerius metus konsultuoja vaikus ir tėvus, veda pozityvios tėvystės mokymus, atlieka psichodiagnostinį vertinimą, kuria ir įgyvendina socialinių įgūdžių ugdymo, patyčių prevencijos programas. Ketverius metų dirba su specialiųjų poreikių turinčiais vaikais.

Kristina Galkutė

Fizinio aktyvumo specialistė

Fizinio aktyvumo specialistė, profesinę kvalifikaciją įgijusi Vilniaus universitete Medicinos fakultete bei pabaigusi mokslus reabilitacijos magistro studijų programoje. Žinias gilina kūdikių, vaikų kineziterapijoje bei daug dėmesio skiria raidos sutrikimams, jų ypatumams. Dirba su specialiųjų poreikių turinčiais vaikais.

Jekaterina Levickė

Sporto trenerė

Lengvaatletė, daugkartinė Lietuvos čempionė, Lietuvos sporto meistrė bei tarptautinių varžybų prizininkė. Daugiau kaip 10 metų trenerės patirtis dirbant su suaugusiais, specialių poreikių turinčiais asmenimis bei vaikais.

Berta Vengraitė

Ergoterapeutė

Ergoterapeutė, bakalauro studijas baigusi Vilniaus universitete. Taip pat kvalifikuota paramedikė. Šiuo metu dirba su specialiųjų poreikių turinčiais vaikais.