VšĮ Švietimo pagalbos projektai inicijavo ir 2022-2023 m. sėkmingai įgyvendino Sporto rėmimo fondo bendrai finansuojamą projektą, skirtą sporto specialistų, plaukimo trenerių, dirbančių ar norinčių dirbti su raidos sutrikimų turinčiais vaikais, kvalifikacijos tobulinimui bei užsienio patirties perteikimui, siekiant kokybiškų paslaugų plėtros.  Projektu taip pat buvo siekiama suteikti sporto specialistams trūkstamų žinių ir gebėjimų, kurie padėtų atpažinti vaikų, turinčių raidos sutrikimų, bendravimo ir komunikacijos ypatumus ir pritaikyti sporto užsiėmimų turinį, paskatintų kūrybiškai taikyti inovatyvias ugdymo priemones, sporto veiklai panaudoti atviras visuomenines erdves ir didinti vaikų, turinčių raidos sutrikimų, įsitraukimo į sportines veiklas galimybes bei formų įvairovę.

Projekto įgyvendinimo metu 2022-2023 m. buvo suorganizuota 12 seminarų ir konsultacijų sporto specialistams, dirbantiems ar norintiems dirbti su raidos sutrikimų turinčiais vaikais. Patarimais dėl ugdymo metodų, aplinkos pritaikymo, sporto užsiėmimų organizavimo užsienyje dalinosi Lietuvos ir užsienio ekspertai:

  • Habil. Dr. Albertas Skurvydas, VU ir VDU judesio ir sveikatos mokslų profesorius
  • Laima Mikulėnaitė, vaikų neurologė, VUVL Santarų klinikų Vaiko raidos centras
  • Isabella O’Donovan, sertifikuota Taikomosios elgesio analizės programų vadovė, BCBA, Australija
  • Eglė Kemerytė Ivanauskienė, Vytauto Didžiojo universiteto biomedicinos mokslų daktarė, docentė, sporto mokslininkė
  • Eglė Steponėnienė, sertifikuota Taikomosios elgesio analizės programų vadovė, BCBA
  • Shahar Bar Yehuda, Izraelio Švietimo ministerijos patarėjas, Tel Avivo Levinsky kolegijos dėstytojas, Bar Ilan universiteto doktorantas
  • Milda Serbentavičiūtė, VUVL Santarų klinikų Vaiko raidos centro kineziterapeutė
  • Irutė Juršėnaitė, fizinio ugdymo mokytoja- ekspertė, Pal. Teofiliaus Matulionio gimnazija, bei kiti lektoriai.

Seminaruose iš viso dalyvavo daugiau nei 700 dalyvių. Seminarai buvo skirti sporto treneriams, fizinio rengimo specialistams, reabilitacijos specialistams, kineziterapeutams, vaikų neformaliojo švietimo organizatoriams, sporto ar reabilitacijos paslaugų teikėjams, dirbantiems, ar norintiems dirbti su raidos sutrikimų turinčiais vaikais.

Verta paminėti, jog lapkričio 15-16 d. Kaune kartu su lektoriais Milda Serbentavičiūte, Raimonda Juknevičiene, plaukimo trenerėmis Simona Sigariova ir Žana Skridliene ne tik diskutuota, kaip sukurti palankesnes sąlygas vaikų su psichosocialine negalia įtraukčiai į mokymosi plaukti veiklas, tačiau patys metodai buvo išbandyti praktiškai Kauno Žalgirio arenos baseine bei pademonstruoti šio seminaro dalyviams.

Pasak projekto iniciatorės, VšĮ „Švietimo pagalbos projektai“ vadovės Ilonos Totoraitės, „kasdien organizuodami sporto užsiėmimus vaikams, turintiems įvairių raidos iššūkių, matome, kad tinkama pagalba, pritaikyta aplinka ir specializuotas, vaikų poreikiams pritaikytas turinys sudaro daugiau vaikų įtraukties į sportą galimybių, vaikų motyvacija didėja, o fizinis aktyvumas tampa maloniu įpročiu. Dalindamiesi patirtimi su kitais šalies sporto specialistais, kviesdami į mokymus tiek Lietuvos, tiek užsienio ekspertus, tikimės, kad sporto, fizinio ugdymo galimybių vaikams, turintiems raidos sutrikimų, šalies mastu atsiras vis daugiau, o sporto paslaugų teikėjai taps atviresni psichosocialinę negalią turintiems asmenims bei jų šeimoms. Tai ypač svarbu kalbant ir apie platesnę įtraukiojo ugdymo perspektyvą, ypač turint omeny 2024 m. įsigaliojančias švietimo įstatymo pataisas, kuomet ugdymas, tame tarpe ir neformalus švietimas bendrojo ugdymo mokyklose turėtų tapti prieinamas visiems norintiems vaikams nepriklausomai nuo jų turimų negalių.“

Siekdami pasidalinti gerosios praktikos pavyzdžiais, įkvėpti bei paskatinti sporto paslaugų teikėjus būti atviresniais įvairių raidos sunkumų patiriantiems vaikams, projekto iniciatoriai kartu su laidų vedėju Rimvydu Černiausku parengė vaizdo tinklaraštį, kuriame išbandomos įvairios sportinės veiklos, palankios raidos sutrikimų turintiems vaikams. Vaizdo tinklaraštį „Įtraukus sportas“ sudaro 6 vaizdo reportažų ciklas, skirtas sporto specialistams, bei visiems besidomintiems įtraukaus fizinio ugdymo galimybėmis. Vaizdo įrašai prienami VšĮ „Švietimo pagalbos projektai“ YouTube kanale:  https://www.youtube.com/@svietimopagalbosprojektai768

Kviečiame susipažinti!

Kvalifikacijos tobulinimo veiklos sporto specialistams, dirbantiems ar norintiems dirbti su raidos sutrikimų turinčiais vaikais organizuotos įgyvendinant Sporto rėmimo fondo finansuojamą projektą „Užsienio patirties perteikimas ir sporto specialistų kvalifikacijos tobulinimas dirbant su raidos sutrikimų turinčiais vaikais“.

 

 

Skelbimai

Maloniai kviečiame pateikti pasiūlymą Užsienio patirties perteikimo sporto specialistams, dirbantiems su raidos sutrikimų turinčiais vaikais, seminarų organizavimo paslaugų pirkimo konkursui įgyvendinant Sporto rėmimo fondo bendrai finansuojamą projektą „Užsienio patirties perteikimas ir sporto specialistų kvalifikacijos tobulinimas dirbant su raidos sutrikimų turinčiais vaikais“. Pasiūlymų pateikimo terminas- 2022 02 11 d. 24:00 val. Dokumentų teirautis el. paštu info@projektaisvietimui.lt .

Kviečiame pateikti pasiūlymą Savanorystės skatinimo seminarų sporto specialistams, dirbantiems su raidos sutrikimų turinčiais vaikais, organizavimo paslaugų pirkimo konkursui įgyvendinant Sporto rėmimo fondo bendrai finansuojamą projektą „Užsienio patirties perteikimas ir sporto specialistų kvalifikacijos tobulinimas dirbant su raidos sutrikimų turinčiais vaikais“. Pasiūlymų pateikimo terminas- 2022 03 25 d. Dokumentų teirautis el. paštu info@projektaisvietimui.lt .

Kviečiame pateikti pasiūlymus konkursui: Seminarų plaukimo specialistams, dirbantiems su raidos sutrikimų turinčiais vaikais, organizavimo ir lektorių paslaugų pirkimas (įgyvendinant Sporto rėmimo fondo bendrai finansuojamą projektą „Užsienio patirties perteikimas ir sporto specialistų kvalifikacijos tobulinimas dirbant su raidos sutrikimų turinčiais vaikais“). Pasiūlymų pateikimo terminas: rugpjūčio 12 d. Konkurso sąlygų teirautis: info@projektaisvietimui.lt

VŠĮ Švietimo pagalbos projektai įgyvendindama Sporto rėmimo fondo bendrai finansuojamą projektą „Užsienio patirties perteikimas ir sporto specialistų kvalifikacijos tobulinimas dirbant su raidos sutrikimų turinčiais vaikais“  kviečia teikti pasiūlymus konkursams „Seminarų sporto specialistams, dirbantiems su autizmo sutrikimų turinčiais vaikais, organizavimo ir lektorių paslaugos“; „Vaizdo tinklaraščio apie autizmo sutrikimą turinčių vaikų sportą turinio parengimo paslaugos“. Pasiūlymų pateikimo terminas: 2022 m. spalio 28 d. Konkurso sąlygų teirautis: info@projektaisvietimui.lt