Projektu „Užsienio patirties perteikimas ir sporto specialistų kvalifikacijos tobulinimas dirbant su raidos sutrikimų turinčiais vaikais“, atsižvelgiant į augantį raidos ir autizmo spektro sutrikimą turinčių vaikų skaičių, jiems pritaikytų sporto paslaugų trūkumą, personalo kompetencijos spragas, siekiama tobulinti sporto specialistų, plaukimo trenerių žinias ir gebėjimus, perimti užsienio patirtį, siekiant kokybiškų paslaugų plėtros, ugdyti visuomenės toleranciją raidos sutrikimų turinčių vaikų ir jų šeimų atžvilgiu. Projekte numatyta 200 šalies sporto specialistų supažindinti su Izraelio, JAV, Vokietijos patirtimi organizuojant psichosocialinę negalią turinčių vaikų sportinį ugdymą. Projekte numatyta organizuoti kvalifikacijos tobulinimo seminarus, kuriuose bus pristatyti moksliniais tyrimais pagrįsti, efektyvūs darbo, sporto užsiėmimų planavimo, modernių technologijų panaudojimo sportinėje veikloje, vaikų motyvacijos stiprinimo, probleminių situacijų sprendimo metodai.

Projektas bendrai finansuojamas Sporto rėmimo fondo lėšomis.

 

Skelbimas

Maloniai kviečiame pateikti pasiūlymą Užsienio patirties perteikimo sporto specialistams, dirbantiems su raidos sutrikimų turinčiais vaikais, seminarų organizavimo paslaugų pirkimo konkursui įgyvendinant Sporto rėmimo fondo bendrai finansuojamą projektą „Užsienio patirties perteikimas ir sporto specialistų kvalifikacijos tobulinimas dirbant su raidos sutrikimų turinčiais vaikais“. Pasiūlymų pateikimo terminas- 2022 02 11 d. 24:00 val. Dokumentų teirautis el. paštu info@projektaisvietimui.lt .

Kviečiame pateikti pasiūlymą Savanorystės skatinimo seminarų sporto specialistams, dirbantiems su raidos sutrikimų turinčiais vaikais, organizavimo paslaugų pirkimo konkursui įgyvendinant Sporto rėmimo fondo bendrai finansuojamą projektą „Užsienio patirties perteikimas ir sporto specialistų kvalifikacijos tobulinimas dirbant su raidos sutrikimų turinčiais vaikais“. Pasiūlymų pateikimo terminas- 2022 03 25 d. Dokumentų teirautis el. paštu info@projektaisvietimui.lt .

Kviečiame pateikti pasiūlymus konkursui: Seminarų plaukimo specialistams, dirbantiems su raidos sutrikimų turinčiais vaikais, organizavimo ir lektorių paslaugų pirkimas (įgyvendinant Sporto rėmimo fondo bendrai finansuojamą projektą „Užsienio patirties perteikimas ir sporto specialistų kvalifikacijos tobulinimas dirbant su raidos sutrikimų turinčiais vaikais“). Pasiūlymų pateikimo terminas: rugpjūčio 12 d. Konkurso sąlygų teirautis: info@projektaisvietimui.lt

VŠĮ Švietimo pagalbos projektai įgyvendindama Sporto rėmimo fondo bendrai finansuojamą projektą „Užsienio patirties perteikimas ir sporto specialistų kvalifikacijos tobulinimas dirbant su raidos sutrikimų turinčiais vaikais“  kviečia teikti pasiūlymus konkursams „Seminarų sporto specialistams, dirbantiems su autizmo sutrikimų turinčiais vaikais, organizavimo ir lektorių paslaugos“; „Vaizdo tinklaraščio apie autizmo sutrikimą turinčių vaikų sportą turinio parengimo paslaugos“. Pasiūlymų pateikimo terminas: 2022 m. spalio 28 d. Konkurso sąlygų teirautis: info@projektaisvietimui.lt