Projekto metu numatyta parengti ir išleisti rašytojos Rasos Aškinytės knygą vaikams „Tikra istorija apie piratą“. Knygelė bus pritaikyta specialiųjų poreikių turintiems vaikams, ypač turintiems kalbos ir komunikacijos sutrikimų. Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2022 m. kovo- gruodžio mėn.
Projektą iš dalies finansuoja Lietuvos kultūros taryba.