Projektu siekiama nacionaliniu mastu didinti nemokamų sporto paslaugų prieinamumą raidos sutrikimų turintiems vaikams savo gyvenamojoje vietovėje, užtikrinti jų reguliarų dalyvavimą fizinio aktyvumo užsiėmimuose ne mažiau kaip 2 k. per savaitę, tobulinti sporto specialistų kvalifikaciją, institucijų pasirengimą. Negalią turintys vaikai dalyvaus jiems pritaikytuose fizinio aktyvumo užsiėmimuose, kurie vyks jų gyvenamosiose savivaldybėse Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio, Tauragės, Vilniaus apskrityse. Vaikai sportuodami lavins savo fizinius, socialinius gebėjimus, susipažins su įvairių sporto šakų elementais. Bus organizuota 2016 užsiėmimų, 45 sporto specialistai įgis reikiamos kompetencijos dirbti su raidos sutrikimų turinčiais vaikais, bus parengta fizinių gebėjimų ugdymo programa, 4 metodiniai filmai, savivaldybės aprūpintos trūkstama sensorine įranga sporto užsiėmimams organizuoti. Įgyvendinus projektą institucijos bus įgalintos veiksmingiau dirbti su raidos sutrikimų turinčiais vaikais, veiksminga metodika taikoma psichosocialinę negalią turinčių vaikų sporto užsiėmimuose sudarys sąlygas veiklų tęstinumui, prieinamumui vaikams su poreikiais. Numatyta projekto vykdymo data- 2023 m. lapkričio- 2024 m. lapkričio mėn.

Projektas bendrai finansuojamas Sporto rėmimo fondo lėšomis, kurias administruoja Nacionalinė sporto agentūra prie LR švietimo, mokslo ir sporto ministerijos.

 

Skelbimai:

VŠĮ Švietimo pagalbos projektai įgyvendindama Sporto rėmimo fondo bendrai finansuojamą projektą „Raidos sutrikimų turinčių vaikų fizinio aktyvumo paslaugų plėtra savivaldybėse“  kviečia teikti pasiūlymą konkursui: sporto specialistų Fizinio aktyvumo programai vaikams su raidos sutrikimais parengti paslaugų pirkimas. Pasiūlymų pateikimo terminas: vasario 13 d. Konkurso sąlygų teirautis: info@projektaisvietimui.lt

VŠĮ Švietimo pagalbos projektai įgyvendindama Sporto rėmimo fondo bendrai finansuojamą projektą „Raidos sutrikimų turinčių vaikų fizinio aktyvumo paslaugų plėtra savivaldybėse“  kviečia teikti pasiūlymą konkursui:  Fizinio aktyvumo užsiėmimų vaikams su raidos sutrikimais vedimo Kauno m. savivaldybėje paslaugų pirkimas. Pasiūlymų pateikimo terminas: vasario 21 d. Konkurso sąlygų teirautis: info@projektaisvietimui.lt

VŠĮ Švietimo pagalbos projektai įgyvendindama Sporto rėmimo fondo bendrai finansuojamą projektą „Raidos sutrikimų turinčių vaikų fizinio aktyvumo paslaugų plėtra savivaldybėse“  kviečia teikti pasiūlymą konkursui:  Fizinio aktyvumo užsiėmimų vaikams su raidos sutrikimais vedimo Tauragės r. savivaldybėje paslaugų pirkimas. Pasiūlymų pateikimo terminas: vasario 27 d. Konkurso sąlygų teirautis: info@projektaisvietimui.lt

VŠĮ Švietimo pagalbos projektai įgyvendindama Sporto rėmimo fondo bendrai finansuojamą projektą „Raidos sutrikimų turinčių vaikų fizinio aktyvumo paslaugų plėtra savivaldybėse“  kviečia teikti pasiūlymą konkursui:  Fizinio aktyvumo užsiėmimų vaikams su raidos sutrikimais vedimo Trakų r. savivaldybėje paslaugų pirkimas. Pasiūlymų pateikimo terminas: vasario 27 d. Konkurso sąlygų teirautis: info@projektaisvietimui.lt

VŠĮ Švietimo pagalbos projektai įgyvendindama Sporto rėmimo fondo bendrai finansuojamą projektą „Raidos sutrikimų turinčių vaikų fizinio aktyvumo paslaugų plėtra savivaldybėse“  kviečia teikti pasiūlymą konkursui:  Fizinio aktyvumo užsiėmimų vaikams su raidos sutrikimais vedimo Alytaus m. savivaldybėje paslaugų pirkimas. Pasiūlymų pateikimo terminas: balandžio 30 d. Konkurso sąlygų teirautis: info@projektaisvietimui.lt