Projekto „VšĮ Švietimo pagalbos projektai teikiamų paslaugų vaikams su raidos sutrikimais kokybės gerinimas“ tikslais siekiama sustiprinti įstaigos potencialą, gerinti veiklos kokybę bei sudaryti sąlygas paslaugų raidos sutrikimų turintiems vaikams plėtrai.

Įgyvendinant projektą numatyta sukurti įstaigos teikiamų paslaugų stebėsenos bei įsivertinimo įrankį, organizuoti įvadinius apmokymus specialistų komandai, organizuoti supervizijas bei projekto rezultatų sklaidą.

Projektas finansuojamas Nevyriausybinių orgnizacijų fondo lėšomis.