Projekto tikslas- sudaryti sąlygas projekte dalyvaujantiems autizmo ir kitų raidos sutrikimų turintiems vaikams įgyti trūkstamų fizinių gebėjimų, taikant sutrikimo ypatumus atitinkančius inovatyvius darbo metodus bei didinti šeimų, auginančių raidos sutrikimų turinčius vaikus, pozityvias nuostatas ir įsitraukimą į aktyvias fizines veiklas.
Projekto įgyvendinimo metu 42 vaikai lankys bendrojo fizinio pasirengimo treniruotes 1 arba 2 kartus per savaitę 10 mėnesių, 16 tėvų, auginančių šį sutrikimą turinčius vaikus, 6 mėnesius lankys fizinio rengimo užsiėmimus. Vaikams, turintiems įvairių raidos sutrikimų, bus sudarytos visapusiškai jų raidos ypatumams pritaikytos sąlygos sportuoti, pritaikyta aplinka ir programa, su vaikais dirbs patyrusių specialistų komanda. Užsiėmimuose papildomai pasitelkiamos IKT technologijos. Projekte numatyti ir sporto populiarinimo renginiai šeimoms, taip pat numatyta parengti ir viešai pristatyti interaktyvią metodinę priemonę, skirtą fizinio aktyvumo užsiėmimų turiniui.

Projektas vyksta 2023 m. kovo- gruodžio mėn. Projektas bendrai finansuojamas Sporto rėmimo fondo lėšomis, kurį administruoja Nacionalinė sporto agentūra prie LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos.