Autizmo spektro sutrikimų turinčių vaikų mokymas plaukti ir saugiai elgtis prie vandens. Rekomendacijos specialistams ir tėvams. Metodinis leidinys

Autizmo spektro sutrikimų turinčių vaikų mokymas plaukti ir saugiai elgtis prie vandens. Rekomendacijos specialistams ir tėvams. Metodinis leidinys

VšĮ Švietimo pagalbos projektai parengtose rekomendacijose dėl vaikų, turinčių raidos sutrikimų, mokymo plaukti aptariamos aktualios temos: autizmo spektro sutrikimą turinčių vaikų raidos ypatumai ir jų įtaka gebėjimui mokytis, vaiko saugumas ir pasirengimas plaukimo užsiėmimams, mokymo plaukti principai ir pagalbos būdai.…

Inovatyvus fizinis aktyvumas raidos ir mokymosi sutrikimų turintiems vaikams

Inovatyvus fizinis aktyvumas raidos ir mokymosi sutrikimų turintiems vaikams

VšĮ „Švietimo pagalbos projektai“ parengė 8 savaičių fizinių gebėjimų ugdymo programą- mokomuosius filmus (pamokas), skirtus autizmo spektro ir raidos sutrikimų turintiems vaikams. Specialistų grupė atrinko ir parengė vieningą fizinių pratimų sistemą raidos sutrikimų turinčių vaikų motorinio planavimo gebėjimams ugdyti. Šešiolikos…

 Viešųjų paslaugų autizmo spektro sutrikimą turintiems asmenims efektyvumas. Viešosios politikos studija

Viešųjų paslaugų autizmo spektro sutrikimą turintiems asmenims efektyvumas. Viešosios politikos studija

Asociacijos „Kitoks vaikas“ parengtą viešosios politikos studiją „Viešųjų paslaugų autizmo spektro sutrikimą turintiems asmenims efektyvumas“ sudaro dvi dalys: Sociologinis tyrimas, analizuojantis, kokias paslaugas šeimoms, auginančioms ASS turinčius vaikus, gali suteikti Lietuvoje veikiančios medicinos, socialinės pagalbos ir ugdymo įstaigos; analizuoti iššūkius,…