VšĮ Švietimo pagalbos projektai parengtose rekomendacijose dėl vaikų, turinčių raidos sutrikimų, mokymo plaukti aptariamos aktualios temos: autizmo spektro sutrikimą turinčių vaikų raidos ypatumai ir jų įtaka gebėjimui mokytis, vaiko saugumas ir pasirengimas plaukimo užsiėmimams, mokymo plaukti principai ir pagalbos būdai.

Leidinyje taip pat pateikiama vizualinė priemonė: saugaus elgesio prie vandens taisyklės. Elgesio taisykles raidos sutrikimų turintiems vaikams rekomenduojama perteikti pasitelkiant vaizdinę pagalbą: paveikslėlius, piešinius, socialines istorijas.

Priemonė skirta specialistams, dirbantiems su raidos sutrikimų turinčiais vaikais, plaukimo treneriams, laisvalaikio (baseinų) paslaugų teikėjams bei vaikų tėvams.

Metodinė priemonė parengta įgyvendinant bendrai Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamą projektą.

Autizmo spektro sutrikimą turinčių vaikų mokymas plaukti ir saugiai elgtis vandenyje