Asociacijos „Kitoks vaikas“ parengtą viešosios politikos studiją „Viešųjų paslaugų autizmo spektro sutrikimą turintiems asmenims efektyvumas“ sudaro dvi dalys:

Sociologinis tyrimas, analizuojantis, kokias paslaugas šeimoms, auginančioms ASS turinčius vaikus, gali suteikti Lietuvoje veikiančios medicinos, socialinės pagalbos ir ugdymo įstaigos; analizuoti iššūkius, su kuriais susiduria ASS vaiką turinčios šeimos; nustatyti, kaip kito paslaugų pasiūla po Pagalbos plano patvirtinimo.

Viešosios politikos analizė, kurioje apžvelgiama teisės aktų kaita, tarptautinė patirtis, pažanga, pasiekta vykdant nagrinėjamų sričių Pagalbos plane numatytas priemones, aptariami ASS ekonominiai aspektai, taikomi metodai, nevyriausybinių organizacijų vaidmuo bei pateikiamos rekomendacijos.

Studija parengta pagal Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansuojamą projektą.

http://www.kitoksvaikas.lt/wp-content/uploads/2021/01/2020-Viesosios-politikos-studija_print.pdf