Projekto tikslas- sudaryti sąlygas projekte dalyvaujantiems raidos sutrikimų turintiems vaikams įgyti trūkstamų fizinių gebėjimų, išmokti plaukti, taikant sutrikimą atitinkančius darbo metodus bei didinti šeimų, auginančių raidos sutrikimų turinčius vaikus, pozityvias nuostatas ir įsitraukimą į aktyvias fizines veiklas. Projekto įgyvendinimo metu 40 vaikų lankys bendrojo fizinio pasirengimo treniruotes 2 kartus per savaitę 10 mėnesių, 30 vaikų lankys individulius mokymosi plaukti užsiėmimus (10 mėn.). Vaikams, turintiems įvairių raidos sutrikimų, bus sudarytos visapusiškai jų raidos ypatumams pritaikytos sąlygos sportuoti, pritaikyta aplinka ir programa, su vaikais dirbs patyrusių specialistų komanda. Užsiėmimuose papildomai pasitelkiamos IKT technologijos. Projekte numatyti ir sporto populiarinimo renginiai šeimoms.

Projektas bendrai finansuojamas Sporto rėmimo fondo lėšomis.

Skelbimai

VŠĮ Švietimo pagalbos projektai kviečia teikti pasiūlymus sporto salės patalpų nuomos konkursui Vilniaus mieste, įgyvendinant Sporto rėmimo fondo bendrai finansuojamą projektą „Fizinių gebėjimų ugdymas raidos sutrikimų turintiems vaikams“. Pasiūlymų pateikimo terminas: vasario 4 d.  24.00 val. Konkurso sąlygų teirautis: info@projektaisvietimui.lt

VŠĮ Švietimo pagalbos projektai kviečia teikti pasiūlymus mokymo plaukti užsiėmimų vedimo ir baseinų abonementų vaikams paslaugų teikimo konkursui, įgyvendinant Sporto rėmimo fondo bendrai finansuojamą projektą „Fizinių gebėjimų ugdymas raidos sutrikimų turintiems vaikams“. Pasiūlymų pateikimo terminas: vasario 11 d.  24.00 val. Konkurso sąlygų teirautis: info@projektaisvietimui.lt

VŠĮ Švietimo pagalbos projektai kviečia teikti pasiūlymus mokymo plaukti užsiėmimų vedimo vaikams paslaugų teikimo konkursui, įgyvendinant Sporto rėmimo fondo bendrai finansuojamą projektą „Fizinių gebėjimų ugdymas raidos sutrikimų turintiems vaikams“. Pasiūlymų pateikimo terminas: vasario 21 d.  24.00 val. Konkurso sąlygų teirautis: info@projektaisvietimui.lt  

VŠĮ Švietimo pagalbos projektai kviečia teikti pasiūlymus sporto populiarinimo renginių šeimoms, kuriose auga raidos sutrikimų turintys vaikai, organizavimo  paslaugų teikimo konkursui, įgyvendinant Sporto rėmimo fondo bendrai finansuojamą projektą „Fizinių gebėjimų ugdymas raidos sutrikimų turintiems vaikams“. Pasiūlymų pateikimo terminas: kovo 25 d.   Konkurso sąlygų teirautis: info@projektaisvietimui.lt  

VŠĮ Švietimo pagalbos projektai įgyvendindama Sporto rėmimo fondo bendrai finansuojamą projektą „Fizinių gebėjimų ugdymas raidos sutrikimų turintiems vaikams“  kviečia teikti pasiūlymą konkursui: Video modeliavimo priemonės (6 video pamokos) parengimo paslaugų pirkimas. Pasiūlymų pateikimo terminas: birželio 3 d. Konkurso sąlygų teirautis: info@projektaisvietimui.lt

Kviečiame pateikti pasiūlymus konkursui: Asistentų paslaugų pirkimas sporto užsiėmimams dirbant su raidos sutrikimų turinčiais vaikais. Pasiūlymų pateikimo terminas: rugpjūčio 12 d. Konkurso sąlygų teirautis: info@projektaisvietimui.lt

 

 

Metinės veiklos ataskaitos:

veiklos ataskaita 2020 m.

Veiklos ir finansinės ataskaitos, 2021 m.:

aiskinamasis-rastas

sprendimas

Ataskaita 1

Ataskaita 2

Ataskaita 3

Ataskaita 4