VšĮ Švietimo pagalbos projektai inicijavo ir sėkmingai įgyvendino Sporto rėmimo fondo bendrai finansuojamą projektą „Fizinių gebėjimų ugdymas raidos sutrikimų turintiems vaikams“.  Projektu buvo siekiama sudaryti sąlygas autizmo ir kitų raidos sutrikimų turintiems vaikams įgyti trūkstamų fizinių gebėjimų, mokytis plaukti, taikant sutrikimą atitinkančius darbo metodus bei didinti šeimų, kuriose auga šį sutrikimą turintys vaikai, pozityvias nuostatas ir įsitraukimą į aktyvias fizines veiklas.

Projekto įgyvendinimo metu 40 vaikų, turinčių įvairiapusių raidos ir autizmo spektro sutrikimų, lankė tęstines, reguliarias bendrojo fizinio pasirengimo treniruotes, kurios truko daugiau kaip metus. 30 vaikų, turinčių raidos sutrikimų, lankė individualius mokymosi plaukti užsiėmimus. Vaikams buvo sudarytos visapusiškai jų raidos ypatumams pritaikytos sąlygos sportuoti, pritaikyta fizinė treniruočių aplinka, individualizuota ugdymo programa, su vaikais dirbo patyrusių specialistų komanda. Užsiėmimuose papildomai buvo pasitelkiamos IKT technologijos, naudojamas specializuotas sensoriniams poreikiams tenkinti skirtas sporto inventorius.

Pasak projekto vadovės Ilonos Totoraitės, „Sporto ir aktyvaus laisvalaikio veiklos nėra pakankamai prieinamos raidos ir autizmo spektro sutrikimų turintiems vaikams. Remiantis asociacijos „Kitoks vaikas“ tyrimo duomenimis (2020 m.), dėl nepakankamai kokybiškų ir per mažos apimties viešųjų paslaugų 60 proc. šeimų Lietuvoje papildomoms vaikų ugdymo, reabilitacijos paslaugoms finansuoti skiria 300, 500 eurų ir daugiau per mėn. Šį sutrikimą turintiems vaikams ne visada prieinami sporto būreliai, baseinai, stovyklos, kiti laisvalaikio užsiėmimai. Todėl inicijavome ir 2022-2023 metais įgyvendinome projektą, kurio metu sudarėme sąlygas komunikacijos, elgesio ir sensorikos iššūkių turintiems vaikams gauti reguliarias, visapusiškai jų poreikiams pritaikytas sporto paslaugas“.

Projekto metu taip pat buvo rengiami sporto populiarinimo renginiai vaikams ir jų šeimoms. Renginiai vyko atvirose erdvėse- futbolo arenoje, miesto ir mokyklų sporto aikštynuose, parke.  Organizuojant renginius buvo siekiama skatinti šeimas, auginančias raidos sutrikimų turinčių vaikus, praleisti daugiau laiko aktyviai, viešose erdvėse, vengti socialinės izoliacijos namuose.

Projekto veiklos, rezultatai bei taikomi pagalbos metodai buvo pristatyti 2023 m. vasario 24 d. vykusio seminaro „Įtraukus fizinio ugdymo užsiėmimas vaikams. Pagalbos metodai“ metu, kuriame dalyvavo daugiau kaip 60  sporto bei švietimo srities specialistų. Seminaro lektoriai akcentavo, kad raidos sutrikimų turintiems vaikams reikia specialių ugdymo metodų, dėl šio sutrikimo pobūdžio (kalbėjimo ir kalbos suvokimo ribotumo, elgesio problemų, motorikos ir koordinacijos sutrikimų, sensorinio jautrumo ir kt.) šių vaikų dalyvavimas grupinėje sportinėje veikloje yra apsunkintas, o tai didina jų socialinę atskirtį. Fizinio ugdymo specialistams rekomenduojama taikyti būtinąsias pagalbos priemones– struktūruotą mokymą, vizualinės pagalbos priemones, specialias motyvacijos sistemas, pritaikytą sporto inventorių. Tyrimais įrodyta, kad raidos sutrikimų turintiems vaikams pritaikyti fiziniai pratimai sumažina savistimuliacinį jų elgesį, padeda adaptuotis aplinkoje bei teigiamai veikia vaiko žaidimą ir akademinį atsaką. Todėl dalindamiesi su kitais fizinio rengimo specialistais projekto veiklų patirtimi bei specializuota pagalbos metodika projekto iniciatoriai tikisi didesnės sporto paslaugų, pritaikytų raidos sutrikimų turintiems vaikams, plėtros šalies mastu.

Projekto vadovė Ilona Totoraitė pastebi, kad tęstinių, reguliarių sporto, aktyvaus laisvalaikio, mokymo plaukti paslaugų vaikams, patiriantiems raidos sunkumų, poreikis tiek Vilniaus mieste, tiek kituose miestuose išlieka didelis. Sporto rėmimo fondo dėka nevyriausybinės organizacijos pastaruosius keletą metų turėjo daugiau galimybių didinti fizinio aktyvumo veiklų prieinamumą pažeidžiamoms visuomenės grupėms, tame tarpe ir šeimoms, auginančioms psichosocialinę negalią turinčius vaikus. Tikimasi, kad Sporto rėmimo fondo dėmesys bei parama panašioms iniciatyvoms ateityje nemažės, bei turėsime galimybę tęsti pradėtas veiklas ir ateityje.

Fizinio aktyvumo užsiėmimai vaikams organizuoti įgyvendinant projektą „Fizinių gebėjimų ugdymas raidos sutrikimų turintiems vaikams“. Projektas bendrai finansuojamas valstybės biudžeto lėšomis, kurias administruoja Nacionalinė sporto agentūra prie Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos.

 

Skelbimai

VŠĮ Švietimo pagalbos projektai kviečia teikti pasiūlymus sporto salės patalpų nuomos konkursui Vilniaus mieste, įgyvendinant Sporto rėmimo fondo bendrai finansuojamą projektą „Fizinių gebėjimų ugdymas raidos sutrikimų turintiems vaikams“. Pasiūlymų pateikimo terminas: vasario 4 d.  24.00 val. Konkurso sąlygų teirautis: info@projektaisvietimui.lt

VŠĮ Švietimo pagalbos projektai kviečia teikti pasiūlymus mokymo plaukti užsiėmimų vedimo ir baseinų abonementų vaikams paslaugų teikimo konkursui, įgyvendinant Sporto rėmimo fondo bendrai finansuojamą projektą „Fizinių gebėjimų ugdymas raidos sutrikimų turintiems vaikams“. Pasiūlymų pateikimo terminas: vasario 11 d.  24.00 val. Konkurso sąlygų teirautis: info@projektaisvietimui.lt

VŠĮ Švietimo pagalbos projektai kviečia teikti pasiūlymus mokymo plaukti užsiėmimų vedimo vaikams paslaugų teikimo konkursui, įgyvendinant Sporto rėmimo fondo bendrai finansuojamą projektą „Fizinių gebėjimų ugdymas raidos sutrikimų turintiems vaikams“. Pasiūlymų pateikimo terminas: vasario 21 d.  24.00 val. Konkurso sąlygų teirautis: info@projektaisvietimui.lt  

VŠĮ Švietimo pagalbos projektai kviečia teikti pasiūlymus sporto populiarinimo renginių šeimoms, kuriose auga raidos sutrikimų turintys vaikai, organizavimo  paslaugų teikimo konkursui, įgyvendinant Sporto rėmimo fondo bendrai finansuojamą projektą „Fizinių gebėjimų ugdymas raidos sutrikimų turintiems vaikams“. Pasiūlymų pateikimo terminas: kovo 25 d.   Konkurso sąlygų teirautis: info@projektaisvietimui.lt  

VŠĮ Švietimo pagalbos projektai įgyvendindama Sporto rėmimo fondo bendrai finansuojamą projektą „Fizinių gebėjimų ugdymas raidos sutrikimų turintiems vaikams“  kviečia teikti pasiūlymą konkursui: Video modeliavimo priemonės (6 video pamokos) parengimo paslaugų pirkimas. Pasiūlymų pateikimo terminas: birželio 3 d. Konkurso sąlygų teirautis: info@projektaisvietimui.lt

Kviečiame pateikti pasiūlymus konkursui: Asistentų paslaugų pirkimas sporto užsiėmimams dirbant su raidos sutrikimų turinčiais vaikais. Pasiūlymų pateikimo terminas: rugpjūčio 12 d. Konkurso sąlygų teirautis: info@projektaisvietimui.lt

 

 

Metinės veiklos ataskaitos:

veiklos ataskaita 2020 m.

Veiklos ir finansinės ataskaitos, 2021 m.:

aiskinamasis-rastas

sprendimas

Ataskaita 1

Ataskaita 2

Ataskaita 3

Ataskaita 4