Sporto paslaugų prieinamumas dar nėra pakankamai išplėtotas ir prieinamas raidos sutrikimų ir autizmo spektro sutrikimą turintiems vaikams, sporto specialistai stokoja specifinių žinių ir įgūdžių. Projekto tikslas- ugdyti šalies specialistų, vykdančių ir organizuojančių sportines veikas, žinias bei gebėjimus, reikalingus darbui su raidos sutrikimų turinčiais vaikais bei skatinti sporto paslaugų psichosocialinę negalią turintiems vaikams plėtrą. Projekto įgyvendinimo metu parengta metodinė video medžiaga mokymo plaukti specialistams, organizuojami kvalifikacijos tobulinimo seminarai, bus parengtas metodinis leidinys. Projekto veiklose dalyvaus daugiau kaip 140 specialistų. Tikimės, kad įgyvendinus projektą bus sukurtos prielaidos pilnaverčių fizinio aktyvumo paslaugų psichosocialinę negalią turintiems vaikams plėtrai bei padidintas šių paslaugų prieinamumas.

Projektas bendrai finansuojamas Sporto rėmimo fondo lėšomis, kurį administruoja Švietimo, mokslo ir sporto ministerija ir Švietimo mainų paramos fondas.