Projektu siekiama ugdyti tėvų ir specialistų gebėjimus efektyviai taikyti elgesio korekcijos ir socialinių įgūdžių ugdymo metodus dirbant su vaikais, turinčiais raidos sutrikimų. Projekto įgyvendinimo metu numatyta organizuoti praktinius mokymus tėvams ir specialistams, dirbantiems su raidos sutrikimų turinčiais vaikais, kuriuose dalyvaus daugiau nei 200 asmenų. Taip pat numatyta teikti tiesiogines konsultacijas įstaigoms, susiduriančioms su raidos sutrikimų turinčių vaikų įtraukties į bendrąjį ugdymą problemomis bei parengti vaizdo konsultacijų aktualiomis temomis.

Projektas bendrai finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis, kurį administruoja Sveikatos apsaugos ministerija.