Projekto tikslas- teikti raidos sutrikimų turintiems vaikams pilnavertes fizinį aktyvumą skatinančias paslaugas, visapusiškai pritaikytas šių vaikų poreikiams bei ugdyti raidos sutrikimų turinčių vaikų fizines galias, mokyti juos plaukti, formuoti pozityvias raidos sutrikimų turinčių vaikų nuostatas fizinio aktyvumo atžvilgiu, didinti motyvaciją reguliariai dalyvauti fizinio aktyvumo veiklose.
Projekte dalyvauja 36 vaikai, turintys psichosocialinę negalią, kurie 10 mėn. du kartus per savaitę lanko fizinio aktyvumo užsiėmimus. 20 negalią turinčių vaikų mokosi plaukti. Užsiėmimų metu vaikai stiprina savo fizinius gebėjimus, susipažįsta su įvairių sporto šakų elementais, ugdo trūkstamus socialinius ir komunikacinius įgūdžius.

Projektas bendrai finansuojamas valstybės Sporto rėmimo fondo lėšomis, kurį administruoja Švietimo, mokslo ir sporto ministerija ir Švietimo mainų paramos fondas.