Kasmet Lietuvoje vaikams nustatoma vis daugiau raidos ir mokymosi sutrikimų. Siekiant paskatinti šių vaikų socialinių ir pažintinių gebėjimų vystymąsi, savarankiškumą itin svarbus yra efektyvios pagalbos teikimas, tikslingas specialių metodų taikymas, ko dar nepakanka šalies ugdymo įstaigose. Projekto metu  pirmą kartą Lietuvoje buvo sukurta ir praktiškai išbandyta susisteminta fizinio aktyvumo programa autizmo ir kitų raidos sutrikimų turintiems vaikams, apimanti 16 pamokų ciklą, kuriame atrinkti ir perteikti daugiau kaip 64 pratimai ar jų deriniai.

Programa pristatyta specialistams, tėvams 5 seminarų metu. Motorinio planavimo programos pagrindu parengti 8 mokomieji video filmai. Programa sulaukė daugiau kaip 22000 peržiūrų  mūsų youtube paskyroje, video medžiaga pasidalino daugiau  kaip 400 specialistų savo socialiniuose profiliuose. Pagal šią programą sporto užsiėmimai vyko Vilniaus Palaimintojo Teofiliaus Matulionio gimnazijoje, Tauragės reabilitacijos centre „Pušelė“, Marijampolės daugiafunkciniame centre „Žiburėlis“, Marijampolės Jono Totoraičio progimnazijoje, Kauno Prano Daunio ugdymo centre. Programoje dalyvavo 98 vaikai.

Projektas finansuotas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo ir VŠĮ Švietimo pagalbos projektai lėšomis. Projekto partneris – Vilniaus Palaimintojo Teofiliaus Matulionio gimnazija.