Projektas sudarė sąlygas raidos sutrikimų turintiems vaikams gauti fizinį aktyvumą skatinančias paslaugas, visapusiškai pritaikytas šių vaikų poreikiams bei ugdyti raidos sutrikimų turinčių vaikų fizines galias. Projekte dalyvavo autizmo spektro sutrikimą, mišrus raidos sutrikimą, kalbos ir kalbėjimo sutrikimą, intelekto sutrikimų, specifinių motorinės funkcijos raidos sutrikimų, aktyvumo ir dėmesio sutrikimų turintys vaikai.

Projekto vykdymo metu 34 įvairių raidos sutrikimų turintys vaikai 10 mėnesių dalyvavo reguliariuose individualiuose ir grupiniuose fizinių gebėjimų ugdymo užsiėmimuose. 20 įvairių raidos sutrikimų turinčių vaikų 9 mėnesius dalyvavo reguliariuose mokymosi plaukti bei mokėjimo saugiai elgtis vandenyje/prie vandens užsiėmimuose. Projekto įgyvendinimo metu organizuota daugiau kaip 1000 fizinių gebėjimų ugdymo ir mokymosi plaukti užsiėmimų.

Projektas bendrai finansuojtas valstybės Sporto rėmimo fondo lėšomis, kurį administruoja Švietimo, mokslo ir sporto ministerija ir Švietimo mainų paramos fondas.