1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Šios prekių/paslaugų pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės“) yra privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių/paslaugų įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių/paslaugų pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių/paslaugų pirkimu – pardavimu internetinėje parduotuvėje www.projektaisvietimui.lt susijusios nuostatos.

1.2. Pirkti internetinėje parduotuvėje www.projektaisvietimui.lt gali visi juridiniai ir fiziniai asmenys sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka bei nepilnamečiai nuo 14 iki 18 metų amžiaus, turintys tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis.

1.3. Pirkėjas, pateikdamas užsakymą patvirtina, kad sutinka su aprašytomis prekių/paslaugų pirkimo taisyklėmis ir pagal 1. 2. punktą turi teisę pirkti prekes/paslaugas el. parduotuvėje.

1.4. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas el. parduotuvėje suformavęs prekių/paslaugų krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs atsiskaitymo būdą ir susipažinęs su Pardavėjo taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Užsakyti“.

1.5. Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria, kad Pirkėjui pateikus prekės/paslaugų užsakymą ir Pardavėjui jį patvirtinus, prekės kaina gali keistis, atsižvelgiant į prekės/paslaugų kainai įtakos turinčius objektyvius rodiklius, tokius kaip prekės savikainos padidėjimas, informacinių sistemų techninė klaida, papildomos su prekės pardavimu Pirkėjui susijusios išlaidos (LR CK 6.313 str. 7 d.). Pirkėjui tokiu atveju nesutinkant įsigyti prekę nauja kaina, bet kuri iš Šalių, įspėjusi apie tai kitą Šalį, turi teisę nutraukti prekės pirkimo-pardavimo sutartį. Šalys susitaria, kad nuostoliai, susiję su pirkimo-pardavimo sutarties nutraukimu šiame punkte numatyta tvarka, neatlyginami.

1.6. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, sutinka, kad prekių/paslaugų pirkimo dokumentai – PVM sąskaitos faktūros, kurios kartu yra ir prekių garantiniai talonai, jam būtų pateikiamos elektroniniu būdu Pirkėjo registracijos formoje nurodytu elektroninio pašto adresu. Pardavėjas Pirkėjo pirktų prekių/paslaugų sąskaitas faktūras taip pat patalpina www.projektaisvietimui.lt tinklapio skiltyje „Užsakymai“. Sąskaitos faktūros aukščiau nurodyta forma pateikiamos Pirkėjui ne vėliau kaip iki prekių/paslaugų perdavimo momento. Klientui pateiktoje sąskaitoje nurodomos pasirinktos prekės/paslaugos, jų kiekis, suteiktos nuolaidos, galutinė prekių/paslaugų kaina, pristatymo mokesčiai ir kiti remiantis buhalterine apskaita reglamentuojančiais teisės aktais.

2. ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

2.1. Užsisakant prekes/paslaugas internetinėje parduotuvėje www.projektaisvietimui.lt, pirkėjas privalo pateikti registracijos metu prašomus duomenis.

2.2. Pirkėjas yra atsakingas už teisingų duomenų registracijos metu pateikimą.

2.3. Pateikdamas užsakymą pirkėjas sutinka, kad jo pateikti asmens duomenys būtų tvarkomi užsakymų kontrolės, veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros tikslais. Pirkėjas taip pat sutinka, kad Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu arba telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai būtini prekių/paslaugų užsakymui įvykdyti.

2.4. Pirkėjas, užsiregistruodamas el. parduotuvėje bei užsakydamas prekes/paslaugas, įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti prisijungimo duomenų.

2.5. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus atvejus LR teisės aktų numatyta tvarka.

3. PIRKĖJO TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes/paslaugas internetinėje parduotuvėje www.projektaisvietimui.lt šių Taisyklių ir kitose el. parduotuvės informacijos skiltyse nustatyta tvarka.

3.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių/paslaugų pirkimo – pardavimo sutarties pranešdamas Pardavėjui apie tai el. paštu per 14 dienų nuo sutarties sudarymo. Šia teise Pirkėjas negali pasinaudoti sudarius vieną iš Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.22810 straipsnio 2 dalyje išvardintų sutarčių.

3.3. Pirkėjas įsipareigoja priimti užsakytas prekes/paslaugas ir už jas sumokėti sutartą kainą.

3.4. Jeigu pasikeičia Pirkėjo duomenys, kurie yra pateikti registracijos formoje, Pirkėjas privalo juos nedelsiant atnaujinti.

3.5. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų, o praradęs prisijungimo duomenis, privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją.

3.6. Pirkėjas pateikdamas užsakymą internetinėje parduotuvėje www.projektaisvietimui.lt sutinka su šiomis pirkimo – pardavimo Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis bei nepažeisti LR teisės aktų.

4. PARDAVĖJO TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI.

4.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis internetinės parduotuvės www.projektaisvietimui.lt teikiamomis paslaugomis.

4.2. Jei Pirkėjas bando pakenkti internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti, sustabdyti ar panaikinti Pirkėjo galimybę naudotis internetine parduotuve.

4.3. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į Pirkėjo priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą registracijos formoje ir neperleisi jos tretiesiems asmenims.

4.4. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes Pirkėjo nurodytu adresu.

5. PREKIŲ/PASLAUGŲ UŽSAKYMAS, KAINOS, ATSISKAITYMO TVARKA, TERMINAI.

5.1. Internetinėje parduotuvėje Pirkėjas internetu gali pirkti 7 dienas per savaitę, 24 val. per parą. Užsakymai telefonu, el. paštu priimami nustatytomis darbo valandomis.

5.2. Sutartis laikoma įsigaliojusia, kai Pirkėjas paspaudžia mygtuką „Užsakyti“, o gavęs užsakymą Pardavėjas jį patvirtina atsiųsdamas patvirtinimo laišką Pirkėjo nurodytu el. paštu ar kitu sutartu būdu.

5.3. Visos prekių/paslaugų kainos internetinėje parduotuvėje nurodytos eurais su PVM.

5.4. Pirkėjas atsiskaityti už prekes/paslaugas gali naudojantis el. bankininkystės sistema arba atsiskaitydamas banko pavedimu, kai Pirkėjas, atsispausdinęs užsakymą ir nuėjęs į artimiausią banko skyrių, perveda pinigus į el. parduotuvės banko sąskaitą. Pinigus Pirkėjas perveda į VŠĮ „Švietimo pagalbos projektai“ atsiskaitomąsias sąskaitas. Atsakomybė už duomenų saugumą šiuo atveju tenka atitinkamam bankui, kurio el. bankininkystės sistemoje vyksta piniginės operacijos. Taip pat galima apmokėti naudojantis Paysera.lt apmokėjimo sistema. Atsiskaitant šiuo būdu atsakomybė už duomenų saugumą tenka Paysera.lt sistemos administratoriui.

5.5. Pirkėjas įsipareigoja apmokėti užsakymą per 3 d. d. nuo užsakymo patvirtinimo dienos. Siuntinys pradedamas ruošti tik gavus apmokėjimą už prekes, išskyrus tuos atvejus, kai klientas pasirenka už prekes sumokėti grynais pinigais.

5.6. Pirkėjui nesumokėjus per 3 d. d. arba pervedus tik dalį pinigų, užsakymas yra atšaukiamas. Jei pinigai buvo pervesti į VŠĮ „Švietimo pagalbos projektai“ atsiskaitomąsias sąskaitas, 5 d.d. bėgyje jie yra pervedami atgal pirkėjui.

6. PREKIŲ/PASLAUGŲ KOKYBĖ, GARANTIJOS

6.1. Visi internetinėje parduotuvėje www.projektaisvietimui.lt parduodamų prekių/paslaugų duomenys nurodomi prie kiekvienos prekės/paslaugos esančiame prekės/paslaugos aprašyme.

6.2. Pardavėjas neatsako, jei parduotuvėje esančių prekių spalva, forma ar kiti parametrai neatitinka realaus prekių dydžio, formų ir spalvų dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.

6.3. Pardavėjas atskiroms prekių rūšims gali suteikti skirtingą kokybės garantiją, kurios konkretus terminas ir kitos sąlygos yra nurodomos prekės aprašyme. Visais kitais atvejais prekėms galioja garantija, kuri yra numatyta atitinkamų teisės aktų.

7. PREKIŲ GRĄŽINIMAS IR KEITIMAS

7.1. Prekių grąžinimas vyksta vadovaujantis LR ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr.217 „Dėl Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo“. Pinigai už grąžintas prekes visais atvejais pervedami tik į mokėtojo banko sąskaitą.

7.2. Pirkėjas grąžindamas prekes turi išsiųsti siuntinį registruotu paštu. Kokybiškų grąžinamų arba keičiamų prekių pašto išlaidas apmoka pats pirkėjas.

7.3. Norėdamas grąžinti prekę(-es), Pirkėjas gali tai padaryti per 7 d. d. nuo prekių pristatymo Pirkėjui dienos, informuodamas Pardavėją el. paštu ir užpildydamas specialią prekių keitimo – grąžinimo formą.

7.4. Grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje, nesugadinta, nenaudota, turi būti tos pačios sudėtinės dalys, kurias Pirkėjas gavo, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.). Grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą.

7.5. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko 8.3. punkte nustatytos prekių grąžinimo tvarkos

7.6. Grąžinant gautą ne tą prekę ir/ar nekokybišką prekę, Pardavėjas įsipareigoja priimti tokias prekes ir jas pakeisti analogiškomis tinkamomis prekėmis.

7.7. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi pakeitimui tinkamų prekių, Pirkėjui grąžinama sumokėta suma, įskaitant ir kaina už pristatymą.

7.8. Jeigu už prekę Pirkėjas mokėjo dovanų kuponu, tai grąžinamas kuponas bei papildomai sumokėta suma.

7.9. Jeigu Pirkėjas grąžina prekę, pirktą akcijos metu, grąžinama už prekę sumokėta suma su galiojusia nuolaida.

7.10. Jei pirkimo metu Pirkėjui buvo pritaikytas nemokamas pristatymas, prekių grąžinimo atveju iš bendros pirkėjo sumokėtos sumos išskaičiuojamos siuntimo išlaidos pagal tuo metu galiojusius pristatymo tarifus.

8. RINKODARA IR INFORMACIJA

8.1. Pardavėjas internetinėje parduotuvėje www.projektaisvietimui.lt gali organizuoti įvairias akcijas ir pasiūlymus.

8.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja nuo jų pakeitimo ar panaikinimo momento.

8.3. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

8.4. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo el. parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytais telefonais ir el. pašto adresais.

8.5. Pardavėjas neatsako, jei Pirkėjas negauna siunčiamų informacinių ar patvirtinančių pranešimų dėl internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimų ar neteisingai nurodytų duomenų.

9. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

9.1. Šios prekių/paslaugų pirkimo – pardavimo Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR įstatymais ir teisės aktais.

9.2. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.