Efektyvus vaikų, turinčių raidos sutrikimų, fizinių gebėjimų ugdymas

Autizmo spektro sutrikimą turinčių vaikų skaičius šalyje nuolatos didėja, jų įsitraukimas į bendrojo lavinimo sistemą dėl šios sutrikimo sukeliamų socialinės komunikacijos sunkumų tampa dideliu iššūkiu sporto specialistas, kūno kultūros pedagogams.

Seminare sužinosite:

 • kokie pagrindiniai raidos sutrikimų turinčių vaikų elgsenos ir bendravimo ypatumai?
 • kaip šie ypatumai įtakoja vaikų gebėjimus dalyvauti sportinėse veiklose?
 • kaip autizmo spektro sutrikimas susijęs su vaikų motorinės raidos sutrikimais ir kokios pagalbos priemonės organizuojant sportines veiklas yra efektyviausios?
 • kaip praktiškai taikyti Taikomosios elgesio analizės (angl. ABA) metodo galimybes ugdant vaikų fizinius gebėjimus?
 • kaip didinti vaikų įsitraukimą naudojant inovatyvias, vaikų poreikiams pritaikytas bei IKT technologijomis paremtas priemones ir sportinį inventorių?

Mokymų metu praktiškai išbandysite:

 • praktines sporto užsiėmimo planavimo strategijas.
 • analizuosite vaikų raidos ypatumų sąlygojamą elgesį ir dalyvavimo sportinėje veikloje galimybes.
 • fizinių užsiėmimų metu kylančių problemų sprendimo scenarijus.

Seminaras skirtas

 • sporto treneriams, kūno kultūros ar kitų dalykų mokytojams
 • fizinio rengimo, reabilitacijos specialistams
 • vaikų neformaliojo švietimo organizatoriams, sporto ir laisvalaikio, socialinių paslaugų teikėjams, dirbantiems, ar norintiems dirbti su raidos sutrikimų turinčiais vaikais.

Seminaro lektoriai

 • Milda Serbentavičiūtė, kineziterapeutė, VUVL Santarų klinikų Vaiko raidos centras
 • Eglė Steponėnienė, sertifikuota Taikomosios elgesio analizės programų vadovė, BCBA
 • Daina Šiekštelytė- Valkerienė, Taikomosios elgesio analizės programų vadovė, asociacijos „Kitoks vaikas“ valdybos pirmininkė
 • Ilona Totoraitė, VŠĮ Švietimo pagalbos proijektai direktorė
 • Data: 2021.02.23 - 2021.02.24
 • Laikas : 10:00 - 16:00

Organizatoriai

Švietimo pagalbos projektai, VšĮ

Socialiniai tinklai: