Mokomųjų filmų ciklas „Efektyvi pagalba įvairiapusių raidos sutrikimų turintiems vaikams“ skirtas švietimo pagalbą, socialines bei ankstyvosios reabilitacijos paslaugas teikiančių įstaigų specialistams, dirbantiems su autizmo ir kitų raidos sutrikimų turinčiais vaikais, taip pat šį sutrikimą turinčių vaikų tėvams.

Mokomieji filmai parengti įgyvendinant Sveikatos stiprinimo fondo bendrai finansuojamą projektą „Elgesio korekcijos metodų taikymas dirbant su vaikais, turinčiais raidos sutrikimų“. Projekto metu numatyta parengti šešis mokomuosius filmus su raidos sutrikimų turinčių vaikų ugdymu susijusiomis temomis.