Siekdami palengvinti mokytojų, jų padėjėjų, sporto specialistų veiklą ir norėdami sudaryti geresnes ugdymosi galimybes negalią turintiems vaikams, parengėme metodinį leidinį „Kaip padėti sportuoti raidos sutrikimų turintiems vaikams“. Leidinyje pateikiama pagrindinė praktinė informacija, kaip organizuoti raidos sutrikimų turinčių vaikų sportinę veiklą; analizuojama, kodėl raidos sutrikimų turintys vaikai „nenori“ sportuoti; aptariami raidos sutrikimų turinčių vaikų ypatumai bei iššūkiai, su kuriais susiduriama fizinio aktyvumo veiklose; pateikiamos metodinės rekomendacijos ir metodų apžvalga; pateikiami užsiėmimų planai, vizualinės pagalbos priemonės (kortelės ir darbotvarkės); aprašomos raidos sutrikimų turinčių vaikų pasiekimų vertinimo problemos ir pateikiami pavyzdžiai, kaip įvertinti jų pažangą.

Metodinė priemonė parengta įgyvendinant projektą „Sporto specialistų, dirbančių su raidos sutrikimų turinčiais vaikais, kvalifikacijos tobulinimas“. Projektas bendrai finansuojamas Sporto rėmimo fondo lėšomis, kurį administruoja Švietimo, mokslo ir sporto ministerija ir Švietimo mainų paramos fondas.

 

Metodinė priemonė „Kaip padėti sportuoti raidos sutrikimų turintiems vaikams“